Ansvarskultur är styrkan i en optimal vikariehantering. 

När våra vikarier genomfört ett uppdrag på skolan eller förskolan skickar vi en förfrågan gällande feedback. Detta gör vi för både vikarien och skolan. Under läsåret 21/22 fick vi in över 10 000 unika feedbacks från våra vikarier, och vi vill nu lyfta den enhet som våra vikarier anser sticka ut till det positiva inom vikarieanskaffning. 

Tack till Brinkskolan i Täby för ert fina engagemang i våra vikarier och att vi fick sitta ner för en trevlig pratstund med er.

Grattis till topplaceringen som bästa skola enligt våra vikarier på Humly.  Vad tror ni själva gjort att ni fått så positiv feedback från våra vikarier?

Vi tror att det är flera parametrar som spelar roll men verksamheten i sin helhet har stor betydelse. Vi har tydliga rutiner gällande vikarieanskaffning vilket ger trygghet för vikarien och personalen på skolan. Vi möter upp vikarier, ger tid för att visa vikarien runt, informerar om planering samt följer dom till avdelningen där de ska arbeta. Väl på avdelningen introduceras vikarien för ansvarig på avdelningen som tar över ansvaret för vikarien under dagen. Vår verksamhet har en väldigt ansvarstagande kultur där alla hjälper till. 

Ansvarskultur genomsyrar allt vi gör och något vi har arbetat med under flera år. Vi använder oss ofta av ordet tillsammans och denna kultur kan synas i allt från vikarieanskaffning, veckobrev till gemensamma möten. Det är viktigt att ha en transparant arbetsmiljö så att medarbetare har förståelse för beslut som tas och att alla hjälps åt. 

Ett av kriterierna som våra vikarier sätter betyg på är introduktion på skolan samt planering. Hur arbetar ni med dessa delar?

Vi är noga med att ta oss tid till vikarien där vikariesamordnaren muntligen berättar hur verksamheten fungerar och ger all nödvändig information såsom; detaljerad planering, rutiner kring rastvärd, hur det fungerar med lunch etc. Om vikariesamordnaren skulle vara frånvarande så har vi en backup i personalen som är insatt i vikariesamordningen. 

Avslutningsvis, vilka är era främsta tips till andra vikarieanskaffare?

  • Systematik och tydliga rutiner bland personalen på skolan, ex tider när man ska sjukanmäla sig. Vi har innan kl 7 om man blir sjuk samma dag exempelvis. 
  • Ha schemalagt tid avsatt för vikariesamordning. Hos oss arbetar en person 25% med vikarieanskaffning, mellan 7 och 8:30 på morgonen och en stund på eftermiddagen inför kommande dag. Detta vet alla om då vi  har en öppen dialog med personalen. Vikariesamordnaren har mycket frihet under ansvar att ta beslut men bollar samtidigt beslut med arbetslagsledarna.
  • Kulturen kring att vi gör allt tillsammans. En ansvarskultur där alla hjälper till.
%d bloggare gillar detta: