Samtalstips inför samtal med barn

Barn och ungdomar kan ha många frågor och tankar som är viktiga att vuxna bemöter om de yttras för oss. Under rådande coronapandemi kan dessa vara ännu fler. Nedan finns tips på vad som kan vara bra att tänka på vid samtal med barn och ungdomar. För kom ihåg, det är viktigt att tala med barn om kriser men också möjlighetet.

  • Behåll dagliga rutiner och tänk på hygienen: Försök fortsätta vardagen så gott det går, i linje med den svenska modellen. Uppmuntra även barnen och ungdomarna att tänka på hygien och avstånd.
  • Uppmuntra, behåll lugnet och var tillgänglig: Kroppsspråket säger mycket och därför är det viktigt att prata uppmuntrande, klargör för barnen och ungdomarna att vuxna finns för att skapa trygghet. Låt även barnen prata om sina känslor! Ta dig tid att prata med barnen och ungdomarna, då många kan behöva extra uppmärksamhet i dessa tider för att prata om känslor, oro och rädsla. 
  • Håll dig till fakta och ärlighet: Bristen på fakta kan leda till föreställningar som är värre än situationen är. Förstå barnens och ungdomarnas oro och håll dig till den fakta som finns för tillfället.
  • Leta inte efter någon/något att skylla på: Det är viktigt att inte skylla t.ex. coronaviruset på någon eller något. 
  • Diskutera vad som syns och hörs på TV och i sociala medier: Viktigt att förstå att felaktig information kan skapa ångest, oro och förvirring. Prata med barnen och ungdomarna om vad de hört och sett om t.ex. coronaviruset och håll dig till den fakta som finns.

Vidare kan det även vara bra att anpassa sina samtal, beroende på hur gamla barnen och ungdomarna är. Här kommer lite tips på hur du kan anpassa dina samtal:
Förskoleåldern 1-6 år: Enkel och kort fakta! Barnen behöver bli försäkrade om att skolan och hemmet är en trygg plats och att de vuxna finns där för dem. Konkreta exempel på hur de kan göra för att stoppa viruset, som t.ex. genom att tvätta händerna.

Låg- och mellanstadieåldern 6-12 år: Barn i denna åldern kan börja ifrågasätta om de verkligen är trygga och vad som eventuellt skulle hända om viruset kommer till deras samhälle och skola. 

Högstadie- och gymnasieelever 12-18 år: Var ärlig och korrekt i samtalen, samtidigt som du använder faktabaserad information om läget. Detta då barn och ungdomar i denna åldern kan ha förmågan att diskutera på ett mer djupgående sätt och faktan kan hjälpa till att känna kontroll över situationen.

För fler tips och intressant innehåll besök Skolverketshemsida där också delar av ovan tips hittats inspiration från.

%d bloggare gillar detta: