Studentvikarie har bytt namn till Humly →

Arbeta som vikarie på distans

Postad 17 februari, 2021 i kategori Aktuellt med taggar: , , , ,

Att arbeta som vikarie på distans

För ett tag sedan skrev vi ett blogginlägg om den nya vardag som många verksamma inom skolan får erfara som ett resultat av den rådande pandemin. Omställningen till distansundervisning har på många sätt fått oss att utveckla vår pedagogiska verktygslåda för att kunna möta, inkludera och interagera med elever och kollegor på distans. En möjlighet för oss i detta har varit att få ut ordet kring att vara vikarie på distans. Detta då det också omprövar många av våra teser om platsens och tidens betydelse för lärande. Uppenbarligen går det fint att bedriva undervisning på distans. 

Positiva vindar blåser just nu. Vaccineringen är i full gång och den tidigare ökade smittspridningen ser ut att avta. När saker och ting kan återgå till någon form av normaltillstånd är svårt att uttala sig om. I kölvattnet av den här diskussionen är det naturligtvis intressant att lyfta frågan om vad det nya normala kommer att vara, när vi under snart ett års tid har samlat på oss erfarenheter och kunskaper kring undervisning på distans. Hur kommer skolor framgent att organisera för lärande? Hur kommer möjligheten att undervisa på distans tas tillvara även när skolorna kör närundervisning? 

Humlys vikarie på distans

På Humly är vårt mål att göra vikarieanskaffningen så krångelfri som möjligt, oavsett om den sker på distans eller lokalt på skolan. Att undervisa på distans kan vara lite klurigt. Helst om man aldrig tidigare har gjort det. Därför passade vi på att prata med en av våra vikarier, Kristoffer Silwing. Vi vill ta del av de erfarenheter och lärdomar som är gjorda, så att andra också vågar ta distansundervisningspass som dyker upp i appen.  

Enligt Kristoffer är det initialt lite konstigare att undervisa på distans än i klassrummet, inte nödvändigtvis sämre, men annorlunda. Som utbildare får man mindre feedback, och det är nog bäst att släppa alla föreställningar om att kunna “läsa av rummet” när man är vikarie på distans. Att se elever på en skärm gör det svårare att kunna läsa av kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge. Kristoffer understryker vikten att som vikarie fortsatt vara lyhörd och engagerad samt ärligt kommunicera känslan att undervisa på distans till eleverna.    

“Det som spontant kändes viktigt är att hålla lite låda, i brist på bättre ord. Och att vara genuin. Att sätta av en 10-15 minuter i början av lektionen till att presentera sig ordentligt och snacka runt lite kring uppgiften. Om det konstiga i att vikariera på distans, hur eleverna själva gillar distansundervisningen osv.” 

Kristoffers tips när det kommer till att vikariera på distans:  

  • Var inte vara rädd för att det kan bli lite ”tom luft” eller ”dead air” emellanåt. Den tystnaden kan dock kännas enorm, i ett tomt klassrum med en laptop framför en och ventilationen som enda bakgrundsljud. Om det oroar dig, kom ihåg att du inte är där för att hålla en monolog som spänner över hela lektionen. Och det är helt acceptabelt att behöva resa på sig för att sträcka lite på benen.
  • Synkade förväntningar mellan vikarien och skolan
  • Tänk lite seminarium-mentalitet när du går in i distansundervisningen. Beroende på ämne och lektion gå in för att mer axla rollen som moderator, den som fördelar ordet. Fördelen med distans är på ett sätt att enklare kunna fördela ordet. Seminarieformatet är en samtalsform som kan komma att gynna eleverna om/när de väljer att studera vidare vid högre lärosäten.    

För dig som vill bli vikarie på distans men som är lite osäker på hur det funkar rekommenderar vi denna sida. Sidan är från Kalmarsunds gymnasieförbund och sammanställer tydligt hur allt fungerar.