Studentvikarie har bytt namn till Humly →
Bemanningsenheter
Våra vikarier finns för er!

Vikarier till era skolor

Flera kommuner runt om i Sverige har en egen bemanningsenhet som tar hand om förskolornas och skolornas vikariebehov. Det kan emellanåt vara klurigt att helt och hållet prognostisera vikariebehovet, vilket kan leda till att trycket på den egna bemanningsenheten från tid till annan kan öka. Humly hjälper till och stöttar upp bemanningsenheternas arbete med det gemensamma målet att säkerställa att en vikarie är på plats.

Humly, ett komplement

Humly är samarbetspartner till flera bemanningsenheter, däribland i Göteborg och Umeå. Sedan augusti 2020 har Humly hjälpt grundskoleförvaltningen i Göteborg. Cirka 25-30 vikarier per dag har Humly bistått stadens skolor med, utöver de vikarier som bemanningsenheten på egen hand handhar.

Ett smidigt samarbete börjar här

1. Gemensam uppstart

Uppstartsmöte mellan Humly och bemanningsenheten. Synka förväntningar och behov.

2. Våra system finns tillgängliga

Bemanningsenheten ges tillgång till Humlys app samt bokningssystem.

3. Bokningar läggs direkt i systemet

Skolorna kommunicerar sitt vikariebehov till bemanningsenheten. Bemanningsenheten lägger sedan bokningar via Humlys plattformar..

4. Uppföljning av samarbetet

Avstämningsmöten 1 gång/månaden där vi går igenom tillsättningsgrad, bokade och arbetade timmar, eventuella avvikelser, utveckling m.m.

Kontakt

Om ni är intresserade att veta mer om hur vi kan hjälpa till och stötta upp, hör gärna av er.

Kristoffer Hedram
kristoffer.hedram@humly.io
0702-306401

Humly_Kristoffer-H