Studentvikarie har bytt namn till Humly →

Dyslexi – Världsdyslexidagen den 8 oktober 2020

Postad 7 oktober, 2020 i kategori Allmänt med taggar: , , ,

Dyslexi och andra lässvårigheter

Som vikarie kan det vara svårt att veta hur du ska arbeta med en elev som har dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter. Inte bara för att man kanske är outbildad inom området och saknar sakkunskaper om dyslexi. Utan också för att man inte har samma relation till eleven som en ordinarie lärare har. Dyslexi är till stor del ett socialt funktionshinder som ofta yttrar sig i att eleven skäms över sina svårigheter. Eleven kan dessutom känna att det är jobbigt när det kommer en ny vikarie som inte känner till deras svårigheter. Även om dyslexi inte är något man blir av med, så finns det däremot mycket man kan göra för att underlätta för dem som är dyslektiker. Som tex undervisningsklimatet. Det kan faktiskt antingen försvåra eller förenkla läs- och skrivinlärningen för en person med dyslexi.

På grund av detta så har vi samlat lite tips på olika aktiviteter för dig att ta med dig in i klassrummet. Tipsen är egentligen inte bara till för barn som har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter, utan fungerar således lika bra för alla barn som är i början av sin barns läs- och skrivutveckling.

Högläsning!

Högläsning utvecklar språket och förbereder barnet för egen läsning. Ni får en fin stund tillsammans och i böckernas värld möter ni nya och spännande ord. Du själv uttalar orden tydligare när du läser än när du pratar. Detta leder till att eleverna får en bättre uppfattning om hur orden egentligen låter. Kom dessutom ihåg att även äldre barn kan ha nytta av och njuta av att någon läser för dem. Ska du vara klasslärare för en dag? Varför inte ha högläsning på storskärm under din svenska lektion? Det allra bästa är ju om barnen får se bokstäverna samtidigt som de hör ljuden när du läser högt. På så sätt blir det lättare för dom att koppla ihop rätt bokstav med rätt ljud.

Lek med språket!

Hitta ord som rimmar eller leta efter ord med samma begynnelseljud (Patrik-pappa-pepparkaka-pratsam-prutt…) Hitta alla K i texten på mjölkpaketet. Fundera över vad som händer med ett ord om man tar bort ett ljud i dem (Vad blir tex ’gapa’ om jag tar bort g?) Skriv upp barnens namn i klassen på tavlan på ett sätt som gör det enkelt att se skillnader och likheter mellan namnen.
Hur många barn har en prick i sitt namn? Hur många har ett kort namn?

Veckans bokstav
Många skolor går igenom alfabetet genom att arbeta med “veckans bokstav”. Fråga barnen om det är någon som har veckans bokstav i sitt namn? Först… I mitten… I slutet?  Det kanske är lättare för vissa barn att förstå om de får se veckans bokstav i en annan kontext. Speciellt som i sitt namn, därför att detta ord ofta är det första ordet man lär sig skriva.

Fyll lektionen med enkla och roliga skrivövningar

Be barnen skriva ihop en inköpslista som de kan ta med nästa gång de handlar tillsammans med sina vårdnadshavare. Fråga barnen vad de brukar handla. Skriv upp på tavlan vad som kan tänkas ingå i en inköpslista.
Varför inte be barnen skriva ihop ett vykort eller sms till sina vänner eller släktingar. En del barn har samtidigt lättare att koncentrera sig när de skriver på datorn än när de ska forma bokstäver med penna. Texten på datorn blir prydlig och fel är lätta att ändra. Får barnet laborera med olika teckensnitt och färger på bokstäverna, blir skrivandet ännu roligare.

Ge beröm!

Kom ihåg att stötta eleverna genom att lyfta fram sådant som går bra. Beröm är den bästa moroten! Ett gott inlärningsklimat där du som vuxen ser, förstärker och uppmuntrar barnets framsteg ger dessutom en fantastiska möjligheter för inlärning!

Öva och repetera!

Barn med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter behöver också mycket övning och repetition för att de grundläggande sambanden mellan ljud och bokstäver ska sätta sig. Det är aldrig fel att repetera!

Vill du läsa på mer om dyslexi kan vi varmt rekommendera Dyslexiförbundets hemsida..

Vi vill såklart i samband med detta också tipsa om några inlägg som också skrivits i ämnet: Att hantera olika situationer.
Läs om konflikthantering
Läs om att tala med barn om kriser