Studentvikarie har bytt namn till Humly →

En arena för att påverka, utmana och förändra befintliga strukturer till något positivt

Postad 18 november, 2019 i kategori Bra att veta med taggar: , ,

Vi lever i en tid i stadig förändring. Omställningar i arbetslivet är många fler nu än förr, ökad konkurrens på en global marknad tillsammans med en stark teknologisk utveckling. I allt det här är utbildning en förutsättning, en mänsklig rättighet. Utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämlikhet. Att säkerställa att alla elever fullbordar grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet, som leder till ökade kunskaper, är ett av FN:s 17 globala mål. För att kunna nå det målet behövs lärare. Lärare är ett av de viktigaste uppdragen i samhället, med möjligheten att påverka, motivera och entusiasmera unga och barn för att ge dem verktyg att kunna navigera i en värld i stor förändring.  

Lärarbrist i Sverige och globalt

Det råder lärarbrist i världen. Sverige är inget undantag. Siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, pekar på att det behövs över 79 000 nya lärare i landets förskolor och skolor fram till 2035. Lärarbristen har globalt en utmaning. Fram till 2030 kommer det att saknas 69 miljoner lärare i världen, enligt UNESCO. Att universiteten själva ska utbilda bort bristen på lärare kommer inte att gå. Insatser som möjliggör för människor under senare delen av livet att skola om sig är något som behövs. Lärarbristen får flera konsekvenser däribland att de långsiktiga utbildningsmålen som FN har satt upp, riskeras att inte nås upp till. 

Bristen på lärare är problematisk. Men initiativ med syfte att arbeta bort det minskade lärarantalet har inletts. Och fler lösningar lär dyka upp längs vägen. Skolan är helt fantastisk på alla sätt. Men för att lyckas finns det många delar i yrkesutövandet att ta i beaktning. Arbetsmiljö och minskad stress är ett par områden som är av vikt för att arbetet ska upplevas som stimulerande och utvecklande. Här finns det många saker att göra för att hjälpa skolorna. Inte minst när det kommer till vikarieanskaffningsfrågan. Många lärare upplever att de inte får tag på kompetenta utbildare, när de själva eller när någon kollega inte är på plats.
Enligt Lärarförbundets rapport: Perspektiv på läraryrket – lärarbrist, säger 7 av 10 lärare att de inte får tag på en vikarie när de behöver det. Siffran är ännu högre på grundskolan, där 8 av 10 upplever samma utmaning. Vikariefrågan kan bli krånglig och skapa en ansträngd organisation. Så istället för att se de icke ordinarie lärarledda lektioner som något som stjälper verksamheten, bör man istället se detta som något som kan skapa nya influenser, tanke- och tillvägagångssätt och bidra till ett ökat engagemang, minskat krångel och förhoppningsvis mer undervisning när ordinarie lärare inte är på plats.

Nya vägar

Digitalisering, automation och globalisering har skapat en spännande arena att verka på. Nya bolag har tillkommit, som på allvar utmanar befintliga strukturer och försanthållanden. Vi kan se flera exempel på det bara genom att titta i våra mobiltelefoner. Företag som Spotify, Uber och Airbnb har utmanat traditionella affärsmodeller och sättet som vi tidigare lyssnade på musik, åkte taxi och checkade in på hotell. Krafter som har verkat utanför respektive kunskapsdomän har kommit in på marknaden och presenterat en flexibel här och nu-lösning. Att testa något nytt är läskigt, inget snack om saken. Men ju längre tiden går, ju mer förtroende får människor för tjänster som utmanat de traditionella strukturerna och processerna. Idag åker flera miljoner människor Uber och lyssnar på musik från Spotify. 

Flexibiliteten i att kunna bistå med sina kompetenser har blivit mer och mer populärt, där fokus på uppdrag i olika kontexter slår de mer traditionella anställningsformerna. Anpassningsbarheten i att kunna bistå med sina kompetenser är viktigare, och det stora arbetet ligger i att kunna matcha människors kompetens med organisationers behov, så att personerna med de bästa kvalifikationerna, vid rätt tidpunkt och till rätt uppdrag kan presenteras och tillsättas.  

Humly

Här är vi, och vi känner att det finns så mycket spännande att utveckla i relation till vikarieanskaffningsfrågan, att se den större, att se att det mer handlar om att kunna bistå skolor med schysst undervisning. Detta även när ordinarie lärare inte är på plats. Att nyttja kraften i digitalisering och automation tror vi kommer att underlätta för alla användare, så att det inte längre är en fråga om att lösa en vikarie. För oss är det en självklarhet att rätt person för uppdraget ska dyka upp i klassrummet och dela med sig av sin kunskap, så att övriga i organisationen kan fokusera på att utveckla verksamheten vidare. 

Att göra det här tillsammans tror vi är nyckeln. 

Skribent: Kristoffer Hedram, Försäljningsansvarig – kristoffer.hedram@humly.io

För dig som vill sätta dig in djupare i ämnet så rekommenderar vi följande läsning:
Handlingskraft kan lösa lärarbristen (2018), Svenskt näringsliv
The World Needs 69 million teachers […], UNESCO
Frånvarorapport (2018), Lärarförbundet
Perspektiv på läraryrket – lärarbrist (2015), Lärarförbundet
Antal antagna till lärarutbildningen (2019), Universitets- och högskolerådet
Så många lärarstudenter fattas (2019), Skolvärlden