Studentvikarie har bytt namn till Humly →

Nytt samarbete: Studentvikarier lär elever och lärare att haja kod

Postad 18 februari, 2019 i kategori Samarbeten

Vårterminen 2019 inleder Haja kod och Studentvikarie ett samarbete för att göra programmering mer lättillgängligt för skolor. Samarbetet innebär att Haja kod som arbetar med att utbilda barn och vuxna i programmering tar fram material för att förenkla undervisningen av programmering i skolan.

Under hösten 2018 bestämde regeringen att programmering och digitalisering skall vara obligatoriskt i skolan. Sedan dess har flera skolor uttryckt ett behov av att finna kandidater som vill lära ut programmering. Behovet har inte bara varit att hitta rätt personer utan även att hitta läromedel som kan användas för flera olika årskurser. Haja kod har sedan starten 2018 genomfört mer än 100 workshops ute i skolorna.  Resultatet av dessa har varit mycket uppskattat och nu vill vi tillsammans hjälpas åt att göra programmering än mer lättillgängligt för alla skolor genom ett samarbete mellan Haja Kod och Studentvikarie.

Amelie Hellners Johnson, grundare och VD för Haja Kod, ser positivt på möjligheten att göra programmering mer lättillgängligt i skolorna genom samarbetet med Studentvikarie.

“- Att programmering och digitalisering har tagit över vårt samhälle har inte undgått någon. Att vi nu tillbringar i snitt 4 timmar om dagen framför våra skärmar har gjort att programmering blivit en fråga om demokrati. På framtidens arbetsplatser kommer det att vara lika självklart att kunna programmering som att kunna engelska eller matematik.”

Gustav Bild, VD & medgrundare på Studentvikarie, ser stora fördelar med samarbetet:

“-”Vi har ju väldigt många duktiga ingenjörer och andra studenter anslutna till oss som är duktiga på programmering. Samarbetet med Haja Kod underlättar för skolor att få in programmering i undervisningen.”
– Gustav Bild, VD & medgrundare, Studentvikarie.

Haja kod har tidigare tillsatt sin personal genom att välja ut specifika personer med passande ämnesbakgrund – detta går nu över till att hanteras i Studentvikaries plattform där tusentals studenter är anslutna.