Studentvikarie har bytt namn till Humly →

Humly blir medlem i Swedish Edtech Industry

Postad 6 november, 2019 i kategori Nyhet

Swedish Edtech Industry välkomnar nu Humly som medlemmar!

Jannie Jeppesen, VD för branschorganisationen berättar: ”-Vi är en förhållandevis ung bransch och när vi nu etablerat oss har vi för första gången ett forum för samverkan där ökad kvalitet och effektivisering står i fokus. Vi har redan startat flera branschövergripande initiativ för att underlätta och få smarta ekosystem på plats ute på skolorna och i utbildningssystemet för vuxna. Att bli medlem är en signal på att man vill vara med och bidra i det arbetet.”

”-Att hitta bra vikarier är idag en utmaning, men behöver inte vara det”, säger Kristoffer Persson, Produktchef och Humlys medgrundare. ”-Via smart matchning och smidiga tekniska lösningar i form av olika appar kan det bli enklare att bedriva bra undervisning trots att ordinarie lärare saknas. Vikarierna får, via tjänsten, stöd i sitt arbete och skolorna är trygga i anlitandet. Kanske lockas dessutom fler att bli lärare, när de via vår tjänst kan matchas till arbetsplatser som passar dem, de får guidning på vägen och en möjlighet att testa på yrket”, säger Kristoffer. Framöver hoppas Humly bli det självklara valet för skolor och kommuner som vill tillhandahålla förskole- och lärarvikariat på ett enkelt och tryggt sätt, men kanske främst att skolor inte längre känner att lärarvikariat är något nödvändigt ont, utan istället något som faktiskt kan bidra till skolans uppdrag.

Genom vårt medlemskap i Swedish Edtech Industry, hoppas vi kunna bidra till en positiv förändring kring digitalisering av utbildningsbranschen och vi tror att branschorganisationen är ett bra forum till det, säger Kristoffer. Vi vill också använda forumet för att diskutera utmaningar som vi står inför som andra säkert också har stått inför och avslutar med att tala om att de också är stolta över att vara lite pionjärer som medlemmar inom digital rekrytering.

Teknik som hjälper förskolor och skolor att uppnå sitt uppdrag
”-För att komma framåt med digitalisering i skolväsendet, behövs mod från såväl företag som kommuner och skolor”, menar Kristoffer. ”Företag måste våga satsa på att utveckla och implementera teknik som faktiskt hjälper skolan i dess uppdrag och utmaningar. Sen måste kommuner och skolor våga ändra gamla tankemönster och sätt att göra saker, så att det finns en väg in för ny teknik.”

Vi på Humly ser fram emot möjligheterna som kommer med att vara en del av gemenskapen i Swedish Edtech Industry!

Swedish Edtech Industrys pressmeddelande.