Imprint

Det här avtrycket uppdaterades senast den 21st maj 2023.

Ägaren till denna webbplats är:

humly
66-68 Hagley Rd, Birmingham B16 8PF
Storbritannien
E-post: ku.oc.ylmuh@olleh
Telefonnummer: 0330 053 4363
VAT ID: 015569680134SE

1. Allmänst

1.1 I enlighet med förordningen om tvistlösning online i konsumentfrågor (ODR-förordningen):

Vi vill informera dig om möjligheten för konsumenter att lämna in klagomål till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online som finns på följande webbadress: ec.europa.eu/odr

Vi är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.