Studentvikarie har bytt namn till Humly →
Integritet för arbetssökande

Integritetsmeddelande för dig som är arbetssökande

Observera att denna policy enbart gäller dig som ansöker om en tjänst på Humly. Det är du själv som avgör om du vill lämna uppgifter till oss och därmed registrera information. Om du vill läsa hela Humlys policy kring hantering av personuppgifter så hittar du den här: https://humly.io/dataskydd/

Personlig information som Humly samlar in för att kunna erbjuda dig arbete innefattar:

Ditt namn, e-post, verksamhetsregion, adress, telefonnummer, födelsedatum samt de uppgifter och den information du ger i samband med att du skickar in din jobbansökan till oss. Därefter intervjuanteckningar, material som du producerar i vår utbildningsplattform samt den profil som du själv skapar i tjänsten. Det omfattar även information som t.ex. ditt CV, foto, följebrev eller referenser från tidigare arbetsgivare.

Tänkt på att inte dela med dig av några känsliga personuppgifter till oss, d v s information som rör: etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, hälsotillstånd, religiös övertygelse, eller facktillhörighet. Vi har som regel att varken samla in eller behandla sådana uppgifter och avråder dig alltså från att lämna denna typ av information till oss.

Om du av någon anledning ändå väljer att dela med dig av känsliga personuppgifter så anser vi att du i och med detta också har givit oss ditt uttryckliga samtycke, och förutsätter att du vill att vi ska spara och behandla dessa uppgifter i vår databas. Vi förbehåller oss också rätten att utan ditt medgivande radera alla känsliga uppgifter enligt ovan.

Under rekryteringsprocessen kommer vi att delge för uppdraget relevanta personuppgifter till eventuella underleverantörer. Exempel på leverantörer kan vara leverantörer inom videointervju (AppearIn) mötesbokning (Calendly) utbildningsplattform m.fl. Det är främst namn och e-post som kan komma att delas och du kommer i samtliga fall bli informerad om detta.

Vi har i vår tur säkerställt att våra uppdragsgivare hanterar dina personuppgifter på ett betryggande och korrekt sätt. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med våra uppdragsgivare där vi säkerställer att uppdragsgivaren lagrar och behandlar dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med GDPR.

All behandling enligt ovan grundar sig på ditt samtycke, vilket du när som helst kan dra tillbaka. Om du drar tillbaka ditt samtycke till att finnas i våra register kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter och du kommer inte kunna ta uppdrag hos oss.

I och med registrering samtycker du också till att den information som du förser Humly med kan användas för marknadsföring och marknadsundersökningar för att på så vis förse kandidater, anställda, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på företagets tjänster, genom att till exempel visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig. Men inte minst krävs detta samtycke för att vi ska kunna matcha dig mot våra skolors uppdrag så att du får information om att dessa uppdrag finns!

I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda på Humly och endast i rekryteringssyfte.

Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte.

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.

Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår hemsida här. Kom tillbaka regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett nedan. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

Personuppgiftsansvarig
Humly Edtech AB
Von Utfallsgatan 1
415 05 Göteborg
dataskydd@humly.io
Telefon: 010 498 99 50
Organisationsnummer: 556968-0134