Vår kvalitetspolicy

Genom ständig utveckling och förbättring av vår verksamhet och vår tjänst ska Humly leverera en vikarietjänst, med rätt kvalitet, vid rätt tid och till avtalat pris. Kunden och medarbetarna ska alltid känna engagemang, ungdomlighet och nytänkande när de är i kontakt med Humly. För att uppnå önskad kvalitet krävs att alla anställda är involverade och samarbetar och vi ska:

  • Göra rätt från början.
  • Leverera rätt kvalitet i alla led.
  • Ha kompetenta medarbetare och ledare.
  • Arbeta med ständiga förbättringar av ledningssystemet.
  • Följer lagar och bestämmelser.

Våra övergripande kvalitetsmål är att alla våra intressenter ska vara nöjda och att företaget ska vara lönsamt. För uppföljning av kvaliteten genomför vi regelbundna mätningar av kund och medarbetarnöjdhet.