Studentvikarie har bytt namn till Humly →

Styrkan i vikarieanskaffning

Postad 3 februari, 2021 i kategori Aktuellt med taggar: , , , , ,

En stark samsyn och grund för en optimal vikarieanskaffning under 2020

Även om år 2020 var ett märkligt år på många sätt och vis så har lärare runt om i landet kämpat för undervisning av hög kvalitet. Det har varit kämpigt men tillsammans har det pusslats och anpassats, distansundervisning har blivit mer vardag än undantag för vissa. Som en del i detta pussel har vi på Humly fått vara med och tillhandahålla vikarier när ordinarie lärare inte kunnat vara på plats. I Sverige har vi idag över 3000 samarbetsskolor när det kommer till vikarieanskaffning. 

När våra vikarier gjort sitt uppdrag på skolan eller förskolan skickar vi en förfrågan gällande feedback. Detta gör vi för både vikarien och skolan. Under år 2020 fick vi in en mängd feedback från våra vikarier, och vill nu lyfta tre enheter som våra vikarier anser sticka ut till det positiva inom vikarieanskaffning. 

Tack till
Förskolan Eken
Skogsborgsskolan
Kungstensgymnasiet
för ert fina engagemang i våra vikarier och att vi fick sitta ner för en trevlig pratstund med er.

Kontinuitet vid vikarieanskaffning

En gemensam nämnare mellan våra vikarier och skolor är önskan kring kontinuitet. I dessa märkliga tider ser vi detta än tydligare. Många vikarier önskas tillbaka till samma skola och förskola igen och igen. Kontinuitet är också viktigt för att barn och elever ska känna sig sedda och trygga när den ordinarie läraren inte är på plats. Men en sak som vi sett i våra feedback-rapporter är hur förskolan och skolan bemöter en ny vikarie när hen för första gången kommer till förskolan eller skolan.

Hur arbetar ni på förskolan Eken med introduktion samt planering?
Jag, Lena, tar alltid emot nya vikarier. De frågar efter mig då det står i bokningen. Sedan lägger jag 15-20 min med den nya vikarien så att den ska känna sig välkommen och trygg. Jag visar runt på förskolan var bland annat toaletten, personalrum, var den kan hänga in och låsa in sina saker och matsal ligger. Jag går igenom rutiner på förskolan och presenterar vikarien för avdelningen den ska vara på. På varje avdelning finns det också rutiner för den specifika avdelningen. Det kan vikarien alltid kolla på under dagen. 

Jag försöker tänka “Hur skulle jag själv vilja bli mottagen på en förskola om jag inte visste någonting?”. 

Tydlighet inför vikariens uppdrag

En del som lyfts fram av förskolor, skolor och vikarier är behovet av tydlighet. Man vill som vikarie känna sig trygg i att veta att man får de bästa förutsättningarna inför sin tid med barnen och/eller eleverna. Detta är något som Sayidh på Kungstensgymnasiet lyfter fram under vårt samtal.

Jag tror att vi fått så positiv feedback eftersom vi är tydliga och planerar så gott det går innan en vikarie kommer till oss. Lärarna ger mig alltid en planering, listor och scheman finns alltid också när en vikarie kommer till oss. Jag skriver tydligt i vår bokning hos er var de ska gå, var information finns om jag inte tar emot vikarien etc. Jag skriver så mycket jag kan i bokningen och lägger alltid på 15 min förberedelsetid och 15 min efterarbete.”  Säger Sayidh, på Kungstensgymnasiet.

Tilda Sand Ljungberg från Skogsborgsskolan lyfter också detta som en viktig del i vikarieanskaffning. “Vi ber alltid arbetslaget där en personal saknas att prata ihop sig och skapa en rimlig planering åt den inhyrda vikarien. Både elever och personal är i regel väldigt tacksamma till att få en vikarie och det ledet till ett varmt och positivt mottagande.”

Engagemang och delaktighet från vikarien

Något som är genomgående för alla årskurser när det kommer till vad skolor och förskolor primerar kring inhyrd personal är engagemang från vikarien. Man ser såklart en liten variation när det kommer till hur detta engagemang syns beroende på de yngre åldrarna kontra mellan- och högstadium. Men att vikarien ser barnen, engagerar sig, är lyhörd och tar för sig är saker som lyfts fram i våra undersökningar. 

Förskolan Eken: Om en vikarie är närvarande med barnen, ser barnen och är nyfikna på barnen då brukar vi nästan alltid vilja ha tillbaka vikarien. Man märker snabbt om en vikarie är osäker och börjar plocka med praktiska saker såsom att städa. Man märker också om en vikarie är oengagerad och går in halvhjärtat för barnen. Vikarien kan ta upp mobilen, ha handen i fickan, kolla på barnen på avstånd etc.  Mitt tips till alla vikarier är att vara med barnen, resten kan vi ordinarie fixa med. 

Kungstensgymnasiet: Alla vikarier som har kommit från er har varit bra och duktiga. Jag har endast bokat av er under hösten och är väldigt nöjd! Jag bokar gärna vikarier som har varit hos oss förut (önska vikarie funktionen är uppskattad), det underlättar både för vikarien och oss att de känner till skolan sedan tidigare. Vikarier som är engagerade och gör det bästa av situationen premierar vi. 

Att tänka på för vikarieanskaffare

Ja, det kommer krävas lite engagemang även från dig som vikarieanskaffare när ni får in vikarier. Men vi på Humly finns alltid här för att göra arbetet så smidigt för er som möjligt. Vi tror på kontinuitet och att rätt vikarie på rätt plats kan göra storverk om hen får rätt förutsättningar. 

  • Det är viktigt att vikarien blir sedd för att den ska känna sig välkommen 
  • En genomgång av förskolan/skolan är viktigt 
  • Presentera vikarien för dennes nya kollegor
  • Tydlighet när man bokar en vikarie är viktigt. Skriv så mycket du kan i bokningen. Skriv var de ska gå om du inte är på plats etc. Då alla bokningar hos Humly sker digitalt är det lätt att skriva mycket information. 
  • Boka in förberedelsetid för vikarien. I en mindre skola räcker 15 min bra men på större skolor kanske det behövs mer? Förberedelsetid ger vikarien förutsättningar att få en bra start. 

Avslutningsvis kommer här tips till personer som är nyfikna på att börja vikariera. Vad är a och o för att lyckas som vikarie?

Förskolan Eken: Att vikarien “ser” barnen och att vi ger vikarierna bra introduktion till hur vi jobbar på denna förskola. 

Skogsborgsskolan: Engagemang, positiv inställning, att man är social och samarbetsvillig.

Kungstensgymnasiet: Att vikarien följer planeringen, det är viktigt för lärarna så att undervisningen följer planeringen för året. Vi vill inte att vikarierna ska improvisera något (det har vikarierna från er inte gjort heller).

Kan vi på Humly hjälpa er skola med vikarieanskaffning under 2021? Varmt välkommen att höra av dig så löser vi det!
Läs mer här!